bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Protokół z przeprowadzonego w dniu 29 maja 2024r. pisemnego PRZETARGU NA SPRZEDAŻ telefonu iPhone Apple 12 Pro

Protokół - 29.05.2024r.


OGŁOSZENIE

Dotyczy: Informacji o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Inforrmacja o zbędnych składnikach 20.05.2024r.


OGŁOSZENIE

Dotyczy: OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ telefonu iPhone Apple 12 Pro

Ogłoszenie o przetargu 15.05.2024r.


OGŁOSZENIE

Dotyczy: Protokół z przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2024r. pisemnego PRZETARGU NA SPRZEDAŻ telefonu iPhone Apple 12 Pro

Protokół - 26.04.2024r.


OGŁOSZENIE

Dotyczy: OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ telefonu iPhone Apple 12 Pro

Ogłoszenie o przetargu 11.04.2024r.


OGŁOSZENIE

„Doposażenie sal informatycznych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach” w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Doposażenie sal informatycznych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach” w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 22.01.2021


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert 11.01.2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE - ZWROT OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZWROT OFERTY


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 28.12.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert 23.12.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 03.12.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert 02.12.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

2 SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 23.11.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2020


UWAGA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

2 SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 04.11.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert 03.11.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część IV

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21.10.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część IV

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.10.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część IV

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część V

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część VI

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21.09.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Informacja z sesji otwarcia ofert


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ”Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część I

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część II

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część III

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część IV

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część V

Załącznik nr 5 - wzór Umowy - część VI

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 11.09.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: "Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 uczniów w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18.

Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zadania: "Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 uczniów w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18.

Informacja z sesji otwarcia ofert


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 uczniów w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni językowej (nr 540408-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.).

Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni językowej (nr 540408-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.).

Informacja z sesji otwarcia ofert


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:”Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni językowej (nr 540408-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Doposażenie bazy technologiczno - dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej

Zawiadomienie o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup miejsc na studiach podyplomowych i szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18.

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ”Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - ośw. wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ośw. o grupie kapitałowej

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.01.2020


OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Doposażenie bazy technologiczno - dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu części III


OGŁOSZENIE

Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: "Podniesienie jakości i arakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.11.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.11.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.11.2019r.

Specyfikacja

Specyfikacja - po zmianach

Załączniki

Załącznik nr 2 - po zmianach

Odpowiedź dla Wykonawcy z dnia 13.11.2019

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia - zmiana SIWZ z dnia 15.11.2019r.

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy (do przetargu na doposażenie)

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.11.2019r.Opublikował: Katarzyna Maguda
Publikacja dnia: 20.06.2024
Podpisał: Katarzyna Maguda
Dokument z dnia: 08.11.2019
Dokument oglądany razy: 5 914